Avril 2019

Mai
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche
Lundi 01/04/2019
Mardi 02/04/2019
Assemblée… 18h00
Mercredi 03/04/2019
Les petits… 14h00 Vous avez un… 16h00 à 17h30
Jeudi 04/04/2019
Vendredi 05/04/2019
3ème Festival… 14h00 Médiathèque-INTE… 19h00
Samedi 06/04/2019
3ème Festival… 10h00 Médiathèque-MATI… 10h15 3ème Festival… 20h00
Dimanche 07/04/2019
3ème Festival… 10h00 3ème Festival… 15h00
Lundi 08/04/2019
Mardi 09/04/2019
FORUM de… 13h30
Mercredi 10/04/2019
Séance du… 9h00
Jeudi 11/04/2019
Concours de… 20h30
Vendredi 12/04/2019
Samedi 13/04/2019
Pétanque… 9h00 à 11h00 seance du… 9h30 Stage initiative… 14h00 3ème Festival… 18h00 3ème Festival… 21h00
Dimanche 14/04/2019
Marché dominical… 8h00 3ème Festival… 9h00 Match de rugby 15h00 Festival DE LA… 15h30
Lundi 15/04/2019
Mardi 16/04/2019
Mercredi 17/04/2019
Assemblée… 19h00
Jeudi 18/04/2019
Vendredi 19/04/2019
Médiathèque-RENC… 19h00
Samedi 20/04/2019
Dimanche 21/04/2019
Sortie des… 9h00 Match de rugby à… 15h00
Lundi 22/04/2019
Mardi 23/04/2019
Mercredi 24/04/2019
Sortie escalade… 8h00
Jeudi 25/04/2019
Stage musique… 9h15 à 17h30
Vendredi 26/04/2019
Stage musique… 9h15 à 17h30
Samedi 27/04/2019
Médiathèque-RACO… 10h45
Dimanche 28/04/2019
Lundi 29/04/2019
Mardi 30/04/2019
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Légende :
Par défaut